Egzoz Gazı Eşanjörleri

Egzoz gazı katı, sıvı veya gaz fazlarındaki yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan ve bir kanal vasıtasıyla atmosfere bırakılan bir gazdır. Yanma reaksiyonu sonucu oluşan gazlar genel olarak CO (karbon monoksit), N2 (nitrojen), NOX (nitrojen oksitler), CO2 (karbondioksit), H2O (su buharı), hidrokarbonlar, yanma verimliliğine bağlı olarak bazı yanmamış yakıt ve partikülleridir. ... Daha Fazlası

Gövde Borulu Eşanjörlerde Kompaktlık

Basit şekilde ifade etmek gerekirse kompaktlık; ısı geçişi yüzeyinin ısı geçişi hacmine oranına göre ısı değiştiricilerin sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma için eşanjörler de β şekliyle yüzey alanı yoğunluğu adı verilen bir büyüklük tanılanmaktadır. ... Daha Fazlası