Ekonomizerler & Reküpatörler

Ekonomizerler; buhar, kızgın yağ, sıcak su kazanları ve kojenerasyon sistemlerinde bacadan atılan atık ısıdan enerji geri kazanımı sağlayıp, işletme ihtiyacına uygun olarak kazan besi suyunun ısıtılması, işletme içi sıcak su ihtiyacı, farklı bir cihaz için ısı kaynağı olarak vb. amaçlarla kullanılan ürünlerdir.

Reküperatörler ise bacadan atılan atık ısıdan faydalanılarak işletmede ihtiyaç duyulan brülör ön hava ısıtması, proses sıcak hava ihtiyacı, kurutma vb. amaçlarda kullanılan ürünlerdir.

Kullanım Alanları

  • Enerji üretim tesisleri,
  • Hidrokarbon işleme tesisleri,
  • Demir - Çelik ve metal üretim tesisleri,
  • Kimyevi madde imalat tesisleri,
  • Gıda işleme tesisleri,
  • Kağıt üretim tesisleri,
  • HVAC,

ve daha birçok endrüstiyel ya da konfor amaçlı uygulamalarda verimlilik arttırıcı ekipman olarak kullanılmaktadır.

Tasarım Kriterleri

İlgili ürünlerin tasarımlarında yakıt tipi ve baca gazı sıcaklığı çok önemlidir. Yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak iki farklı tipte imal edilebilirler. Doğalgaz yakıtlı sistemlerde yoğuşmasız olarak tasarım yapılması durumunda 110 ˚C baca gazı çıkış sıcaklığına düşülebilirken yoğuşmalı tiplerde 50 ˚C’ye kadar baca gazı çıkış sıcaklığında tasarım yapılabilir. Katı – sıvı yakıtlı sistemlerde (fuel oil, kömür, motorin vb.) yoğuşmasız tasarımlarda 130-180 ˚C baca gazı çıkış sıcaklığı, yakıt tipine göre değişkenlik gösterirken yoğuşmalı tiplerde 50-55 ˚C’ye kadar baca çıkış sıcaklığında tasarımlar yapılabilir.

Standartları

ERK, ilgili ürünleri müşteri proses verilerine göre tüm sızdırmazlık ve yoğuşma kriterlerini dikkate alarak kanıtlanmış tasarımlarıyla hizmet vermektedir. Ürün termal ve mekanik hesaplamaları TEMA standardına ve 2014/68/EU PED basınçlı kaplar direktifine uygun olarak yapılmaktadır. Akışkan verileri dikkate alınarak ekonomizer ve reküperatörler karbon çeliği ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilmektedir.

Farkımız

ERK, alanında uzman kadrosuyla her tür müşteri talebinde müşteri faydasını etik kriter olarak görerek en doğru ürün veya hizmet seçimini sunacağını, en güncel standartlar ve teknolojiler ışığında üretim veya hizmet vereceğini daimi misyonu gereği taahhüt eder.